Özetler Kitabı
  • Özetler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.
  • 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

Bildiriler Kitabı

  • Bildiriler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.
  • 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacaktır.
  • Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

  • Her katılımcı isteğe bağlı olarak Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.
  • Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.
  • Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.
  • Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Dergilerde Yayın

Her katılımcı isteğe bağlı olarak bildirisini, dergilerin editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra TESAM Akademi Hakemli Dergisi’nin Özel Sayısı’nda yayınlatabilir. Kabul ve onay süreci dergilerin yayın kurullarına aittir.

ÇALIŞTAY (Workshop)

Kongrenin düzenlendiği günlerde, dijital dönüşümün toplum ve devletlere yansımaları ve gelecek öngörülerinin tartışılacağı bir çalıştay düzenlenecektir.