Her katılım başvurusunda “TESAM Bildiri Gönderim Şartları” çerçevesinde Türkçe ve İngilizce bir bildiri özeti (en fazla 300 kelime) ve akademik pozisyonu ile ilgi alanlarını içeren bir kısa özgeçmişin (en fazla 100 kelime) yer aldığı “Özet Gönderme Formu” gönderilmelidir.

Katılımcılar Kongre’ye Türkçe veya İngilizce sunumları ile katılabilirler. Kongre’ye gönderilen bildiri özetleri, özet bildiri kitapçığında basılacaktır. Gönderilen tam metinler, ISBN’li bir e-kitap formatında yayınlanacaktır.

Özet gönderme formuna göre düzenlenmiş bildiri özetleri [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir.