‘TEKNOLOJİ DEVRİMİ’

SOSYAL BİLİMLERİN GÖZÜYLE

Ekonomi

 • Dijital Ekonomi ve Dijital Teknoloji Sektörleri
 • Dijitalleşme ve Ekonomik Güvenlik
 • Teknolojik Yenilikler ve Ekonomik Büyüme
 • Dijital Dönüşüm için Politikalar ve Stratejiler
 • Covid-19 ve Ekonomide Dijital Dönüşüm
 • Yapay Zekânın İktisat Alanında Uygulamaları
 • Metaverse ve Güvenlik
 • Uluslararası İktisadi Örgütler ve Dijitalleşme
 • Dijital Dönüşümün Enerji Sektörüne Etkileri
 • Gelişen Teknolojinin İstihdama Etkileri
 • Bulut Sistemlerin Ekonomiye Etkisi

İşletme

 • Dijital Dönüşümde Vergileme
 • Muhasebenin Dijital Dönüşümü
 • İşletmelerde Teknolojik Yönetimin Geleceği
 • Dijital Dönüşümün İşletmelere Etkisi
 • Teknoloji ve Gelişen E – Ticaret
 • Dijitalleşme ve Dış Ticaret
 • Dijital Çağda Katma Değerli Ürün Üretme
 • Dijitalleşme ve Girişimcilik
 • Dijitalleşmenin Pazarlamaya Yansımaları
 • Dijital Çağda Liderlik ve Geleceğin Meslekleri
 • Dijitalleşme ve Kariyer Yönetimi
 • Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme
 • Endüstri 4.0’ın İşletmelere Etkisi
 • Dijitalleşme Sürecinde İşletmeler Açısından Bilgi ve Belge Yönetimi

 Finans

 • Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm ve Etkileri
 • Bankacılık Sektörünün Dijitalleşmesi
 • Dijital Sigortacılık
 • Blockchain Teknolojisi
 • Sanal Cüzdanlar ve Elektronik Ödeme Sistemleri
 • Dijital Para Birimleri

Kamu Yönetimi

 • Yerel Yönetimler ve Dijitalleşme
 • Politikada Dijital Dönüşüm
 • Dijitalleşme ve Çevre İlişkisi
 • Güvenlik-Denetim Denkleminde Teknoloji
 • Teknolojinin Yönetim Bilimlerine Yansımaları
 • Dijital Çağda Liderlik
 • Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
 • Dijitalleşme ve Bürokrasi
 • Dünyada ve Türkiye’de E-devlet Uygulamaları

Uluslararası İlişkiler

 • Dijital Devrim ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği
 • Dijital Devrim ve Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Dijitalleşme ve Küreselleşme İlişkisi
 • Dijital Teknolojinin Diplomasiye Etkileri
 • Gelişen Teknoloji ve Güvenlik İlişkisi
 • Siber Tehditler ve Siber Güvenlik
 • Bilgi Teknolojileri ve Devlet Dışı Aktörler
 • Bilgi Teknolojilerinin Yol Açtığı Asimetrik Tehditler
 • Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ
 • Dijitalleşmenin Silah Teknolojilerine Yansıması

Siber Güvenlik

 • Siber Savaş
 • Siber Terörizm
 • Devletlerin Siber Güvenlik Stratejileri
 • Sosyal medya ve Güvenlik
 • E-Devlet Sistemleri ve Güvenlik
 • Siber Uzayın Güvenlik Ortamına Etkileri
 • Sosyal Medya ve Güvenlik
 • Dijitalleşme ve Propaganda

Güvenlik ve Terörde Dijital Dönüşüm

 • Yeni Nesil Terör Faaliyetleri
 • Terörle Mücadele Yolları ve Yeni Arayışlar
 • İstihbarat Çalışmalarında Dijitalleşmenin Etkisi
 • Yapay Zekâ ve İstihbarat
 • İnsansız Hava Araçları ve Güvenlik
 • İnsansız Yer Araçları ve Güvenlik
 • İnsansız Sualtı/Yüzey Araçları ve Güvenlik
 • Robot Savaşları Geliştirme
 • Casus Uydular ve Güvenlik
 • Dünya Gözetleme Sistemleri ve Güvenlik
 • Füze Savunmasında Uzayın Kullanımı
 • Uzay Enkazı ve Güvenlik
 • Terör Faaliyetlerinin Finansmanı ve Kripto Paralar

Yapay Zeka 

 • Yapay Dünyaya Yolculuk: Metaverse
 • Kültür ve Sanatta Teknoloji Etkisi: NFT
 • Etik ve Hukuk Çerçevesinde Yapay Zeka
 • Savunma Güvenlikte Yapay Zeka
 • Yapay Zekanın Geleceği ve Küresel Fayda
 • Yapay Zeka ve Girişimcilik

Hukuk

 • Teknoloji Devriminin Getirdiği Yeni Kuşak Haklar ve Koruma Mekanizmaları
 • Teknoloji Devriminin İnsan Haklarına Etkileri
 • Hukuk Teknolojileri
 • Veri Güvenliği
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • İnternete Erişim Özgürlüğü
 • Teknoloji ve Yargıda İhtisaslaşma
 • Teknolojik Gelişmeler ve Uluslararası Hukukta Yaşanan Dönüşümler
 • Blockchain Hukuku
 • Yapay Zeka Hukuku
 • Metaverse Hukuku
 • Elektronik Kişilikler
 • Teknoloji Devriminin Ortaya Çıkardığı Hukuk Dalları

Eğitim

 • Teknoloji Çağında Eğitim Politikaları
 • Teknoloji Çağında Eğitim Programları
 • Yeni Nesil Öğretim Teknikleri
 • Eğitimde Oyun
 • Eğitim Teknolojileri
 • Endüstri 4.0 ve Dijitalleşen Dünyada Eğitim
 • Z Kuşağı – Alfa Kuşak ve Eğitim
 • Teknoloji Devrimi Sonrasında Öğretmenlik
 • Teknoloji Devrimi Sonrasında Eğitim Liderliği
 • Teknoloji Çağında Eğitimde Materyal Geliştirme
 • Eğitimde Dijital Beceriler
 • Politika ve Uygulamalarıyla Uzaktan Eğitim
 • Dijital Çağın Eğitimde Fırsat Eşitliğine Etkileri

Sosyoloji

 • Covid-19 Sonra Teknoloji kullanımı
 • Teknoloji Devriminin Kuşaklara Etkisi
 • Teknoloji devrimi sonrası  İşgücünün Dönüşümü
 • Türkiye, 4. Endüstri Dönüşümünün Neresinde?
 • Bilişim Teknolojilerinden Bilgi Toplumuna
 • Sanayi Toplumu’ndan Teknoloji Toplumuna
 • Sosyal Değişme Ve Sosyal Gelişmede Teknoloji Devriminin Önemi
 • Teknolojik Devrimin Sendikal Hareketlere Etkisi
 • Yeni Teknolojiler Ve Örgütler
 • Teknolojinin Çalışan Profilindeki Farklılaşmaya Ve Vasıf Düzeyine Etkileri
 • Yeni Teknoloji Tartışmaları: Fırsat Mı Sunuyor, Eşitsizlik Mi Yaratıyor?
 • Enformasyon Toplumu Ve Türkiye
 • Teknolojinin Küreselleşmeye Ve Kültüre Etkileri
 • Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Teknoloji Faktörü

Psikoloji

 • Siber Uzay ve Siber Psikoloji
 • Siber Uzay ve Duygular
 • Siber Psikoloji ve Sosyal Medya Bağlamında İlişkiler
 • Siber Uzayda Psikopatolojiler
 • Siber Suçların Psikolojisi
 • Yapay Zeka Yazılımlı Kendine Yardım Uygulamaları
 • Çevrimiçi Psikolojik Yardım
 • Teknoloji Çağında Psikolojik Testler
 • Teknoloji Devriminin İnsan Beynine Etkileri

Tarih

 • Bilim ve Teknoloji Tarihi
 • Osmanlı İmparatorluğunda Teknik Öğretim
 • Ortaçağ’da Matematik ve Geometri
 • Eski Astronomide Kullanılan Aletler
 • Tarihte Haritacılık
 • Antik Çağda İnşaat Malzemeleri ve Kullanımı Teknoloji Malzeme ve İşgücü
 • Eski Çağda Madencilik
 • Abbasilerde Bilim ve Teknoloji
 • Selçuklularda Bilim ve Teknoloji
 • Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji
 • Müslümanlarda Bilim ve Teknoloji
 • Eski Çağda Botanik ve Tarım Teknolojisi
 • Türk-İslam Kültürü – Gıda Bilim ve Teknolojisi
 • İslam Mimarisi, Teknoloji ve Malzeme)
 • Tarihsel Dönemde Bilim Dili ve Bilim Mantığı
 • Bilim Tarihi Eğitimi
 • Bilimin Tarihsel Gelişimi
 • Türk Mimarisinde Tasarım ve Çizim Esasları,
 • Ortaçağda Tıp Teknolojisi
 • Müslüman/Türk Kimyacıları İle Bilim ve Teknoloji
 • Tarihte Savaş Teknolojisi