DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE YANSIMALARI

Ekonomi

 • Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm ve Etkileri
 • Sanal Para ve Ekonomi
 • Gelişen Teknoloji ve Yeni Ödeme Yöntemleri
 • Yeni Nesil Startup ve Ar-Ge
 • Dijital Çağda Katma Değerli Ürün Üretme
 • Dijitalleşme ve Ekonomik Gelişim
 • Ar-Ge ve İnovasyon
 • Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
 • Teknoloji ve İşletmeler
 • Dijitalleşme ve Dış Ticaret
 • Teknoloji ve Gelişen E – Ticaret
 • Gelişen Teknolojinin İstihdama Etkileri

İşletme

 • Dijitalleşme ve Girişimcilik
 • Dijitalleşmenin Pazarlamaya Yansımaları
 • Dijitalleşme ve Kariyer Yönetimi
 • Dijital Çağda Liderlik ve Geleceğin Meslekler
 • İşletmelerde Teknolojik Yönetimin Geleceği
 • Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri
 • Dijital Çağda İşveren Markası
 • Yetenek ve Kariyer Yönetiminde İnovasyon ve Yeni İş Modelleri
 • Yetenek Kazanımında Dijital Dönüşüm

Kamu Yönetimi

 • Politikada Dijital Dönüşüm
 • Yerel Yönetimler ve Dijitalleşme
 • Dijitalleşme ve Çevre İlişkisi
 • Güvenlik-Denetim Denkleminde Teknoloji
 • Teknolojinin Yönetim Bilimlerine Yansımaları
 • Dijital Çağda Liderlik
 • Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
 • Dijitalleşme ve Bürokrasi
 • Dünyada ve Türkiye’de E-devlet Uygulamaları

Uluslararası İlişkiler

 • Dijital Devrim ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği
 • Dijital Devrim ve Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Dijitalleşme ve Küreselleşme İlişkisi
 • Dijital Teknolojinin Diplomasiye Etkileri
 • Gelişen Teknoloji ve Güvenlik İlişkisi
 • Siber Tehditler ve Siber Güvenlik
 • Bilgi Teknolojileri ve Devlet Dışı Aktörler
 • Bilgi Teknolojilerinin Yol Açtığı Asimetrik Tehditler
 • Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ
 • Dijitalleşmenin Silah Teknolojilerine Yansıması

Hukuk

 • Temel Hak ve Özgürlüklerin Dijital Dönüşüm Karşısındaki Konumu
 • Anayasal Fonksiyonların Dönüşümü
 • E- Demokrasi
 • İdarenin Dijitalleşmesi
 • Sanal, Siber Suçlar ve Bilişim Suçları
 • İspat Vasıtalarının ve Delillerin Dijitalleşmesi
 • Vergi Hukukunun Dönüşümü
 • İş Hukukunun Dönüşümü
 • Elektronik Kişilik
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Marka Patent Hukukunun Dijital Dönüşümü
 • Yapay Zekânın Hukuki Çerçevesi
 • Mahkemelerin Dönüşümü
 • Avukatlığın Dijital Dönüşümü

Eğitim

 • Teknolojinin Eğitim Üzerindeki Etkisi
 • Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Teknoloji Kullanımı
 • Z Kuşağı ve Sonrası İçin Yeni Eğitim Modelleri
 • Dijital Çağın Öğretmenlik Mesleğine Etkileri
 • Dijital Dönüşümün Geçmişten Günümüze Öğretim Tekniklerine Etkisi
 • Dünyada ve Türkiye’de Teknoloji Eğitimi
 • Dijital Çağ ve Geleceğin Meslekleri
 • Sosyal Medya ve Eğitim
 • Covid – 19’un Eğitime Etkileri
 • Uzaktan Eğitim, Yüz Yüze Eğitim Ayrımı
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Sosyoloji

 • Dijital Dönüşümün Küreselleşme Bağlamında Kültürlere Etkisi
 • Dijitalleşmenin İnsana Etkileri
 • Dijitalleşme – Özgürlük İlişkisi
 • Big Data ve Algı Yönetimi
 • Nüfus Artışı
 • Dijitalleşme ve Kentleşme
 • Dijital Çağda Markalaşma
 • Dijital Dönüşüm
 • Yetenek Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
 • Dijital Çağda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Yetenek ve Kariyer Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı
 • Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı
 • Veri Toplama ve Analizinde Yapay Zekâ

Psikoloji

 • Psikolojik Değerlendirme ve Müdahalelerde Teknoloji Kullanım
 • Dijital Çağın İnsan Psikolojisine Etkileri
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik
 • Üretim ve Buna Bağlı Tüketim Alışkanlıklarının Değişimi
 • Pandemi Süreci ve İnsan Psikolojisi
 • Teknoloji ile İlişkili Bozukluklar

Tarih

 • Dijital Devrimin İnsanlık Tarihindeki Yeri
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi
 • Gelişen Teknolojinin Tarih Bilimine Katkıları
 • Arkeoloji ve Gelişen Teknoloji