Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiriler bu dillerden birisi ile sunulabilir.