Günümüzde dijitalleşme olarak değerlendirilen ve hayatın bütün alanlarını etkileyen bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim esasında teknolojik bir değişimdir. Değişim bu sefer sanayi toplumunun doğuşuna kaynaklık eden sembolik olarak buharın kullanımından farklıdır. Dijitalleşme süreci teknolojik olarak internetin olduğu, yapay zeka, network ve robotların rol oynadığı sayısallaşma dinamiğinin evrenidir. Bu bağlamda bireylerin ve toplumların hayatı da köklü bir biçimde dijitalleşmeden etkilenmektedir. Bu dönüşüm temelde bütün bir toplumsal hayatın robotik ve network bilişim ağları düzeyinde bir aşamaya maruz kalmasıdır. Aynı zamanda öznenin kendini inşa etme araçlarının da farklılaştığı anlamına gelir. Politik hareketler sosyal medyanın sunduğu araçlar çerçevesinde iktidarı daha kolay etkileme zeminine kavuşmuşlardır. Dijital dönüşümün toplum ve sosyal bakımdan iş, eğitim, sağlık, kişisel haklar ve hürriyetler, özel hayatın gizliliği gibi alanlarda yarattığı etkiler tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Tarihsel dünya dijitalleşmeyle yeni bir aşamanın eşiğine gelmiştir. Bu nedenle, kongremizde dijital dönüşümün toplumsal açıdan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

TESAM 2021 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu seneki konusu  Dijital Dönüşümün Sosyal Bilimlere Yansımaları olacaktır. Kongremiz dijitalleşmenin ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi ve şehircilik alanlarına etkilerini ve gelecek projeksiyonlarını farklı boyutlarıyla ele alan bir platform oluşturacaktır.

Dijitalleşmenin olumlu ve olumsuz yanlarını tartışarak geleceğin “Toplum ve Devlet Modelleri”ni bu veriler çerçevesinde değerlendirip çözümler sunan çalışmaları hep birlikte tartışmak ve üzerinde düşünmek üzere sizleri de kongremize bekliyoruz.

Kongremiz çok yönlü bir katılım prensibi ile sosyal bilimler alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası çalışmaların bilimsel olarak sunulması şeklinde olacaktır. Sempozyuma gönderilen her bildiri özeti alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilip bu değerlendirilme sonrasında sunulması uygun olan sözel bildiriler kongremizde sunulacaktır. Kongremiz akademik anlamda hazırlanmış her türlü çalışmanın sunulmasına imkân sağlamaktadır.

“TESAM 2021 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ” 7-8 Nisan 2021 tarihlerinde TESAM, İstanbul Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgizistan Manas Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve TEKNOMER Türkiye Teknoloji Araştırmaları Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilecektir.

Kongremiz;

– 10 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
– Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
– ISBN’li Kongre kitabı yayınıHer bir oturumun videoları internet ortamında paylaşılması
– Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi yönleriyle DOÇENTLİK kriterlerine uygun ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir.

Kongremiz pandemi nedeniyle online olarak yapılacaktır.