Kongre katılımcı birden fazla bildiri sunabilir. Her bildiri sunumu ayrı değerlendirilecektir.

Katılımcıların bildiri başına ödeyeceği miktar 300 TL’dir.

Kongreye bildiri özeti veya tam metin ile katılacak katılımcılar ücret yatırmalıdır.

Kongreye bildiri sunmayıp sadece dinleyici olarak katılacaklar için ücret talep edilmemektedir.