Her katılımcı isteğe bağlı olarak bildirisini, dergilerin editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra TESAM Akademi Hakemli Dergisi’nde yayınlatabilir. Kabul ve onay süreci derginin yayın kuruluna aittir.