6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

'TEKNOLOJİ DEVRİMİ'

Sosyal Bilimlerin Gözüyle

7-8-9 ARALIK 2022, İSTANBUL

Kongremizin ana teması ‘TEKNOLOJİ DEVRİMİ’ SOSYAL BİLİMLERİN GÖZÜYLE olacaktır.

Kongremiz Teknokloji Devriminin ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi ve şehircilik alanlarına etkilerini ve gelecek projeksiyonlarını farklı boyutlarıyla ele alan bir platform oluşturacaktır.

Kongremiz çok yönlü bir katılım prensibi ile sosyal bilimler alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası çalışmaların bilimsel olarak sunulması şeklinde olacaktır. Kongremize gönderilen her bildiri özeti alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilip bu değerlendirilme sonrasında sunulması uygun olan sözel bildiriler kongremizde sunulacaktır. Kongremiz akademik anlamda hazırlanmış her türlü çalışmanın sunulmasına imkân sağlamaktadır.

Dinleyici

300+

Konuşmacı

100+

Key Speaker

10+

Oturum

30+

Ortaklarımız

  • Clients #1
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2
  • Clients #2